Portfolio

Peo Olsson

Biografi

Jag är fotograf verksam huvudsakligen inom det konstnärliga fältet. Mina verk kretsar kring övergångsskeden, som landskapets gradvisa förändringar eller hur vi hanterar kunskap. Knappt märkbara
metamorfoser; världsbilder som långsamt skrivs om eller närmiljön som förändras av utvecklingens framfart. Ofta med avstamp i arkivmaterial eller samlingar undersöks minnet och dess omformningar, samt kopplingar
till tid och rum som dessa processer ger upphov till. Min konstnärliga verksamhet består av olika spår: Mitt eget arbete som resulterat i boken Umbra Hominis, som behandlar ett museums gradvisa sönderfall. Eller i
utställningsform så som Prints, bilder sprungna ur en vilja att rekapitulera vissa av fotografiets grundläggande funktioner; som apparatens möjligheter att registrera subtila skeenden och förändringar.
Samarbeten så som det virtuella återskapande av Björn Lövins idéer som gjorts för boken Sorteras under: Le Travail / Björn Lövin, i samarbete med K. Sjögren och J. Williamsson. Arbete med landskapets förändringar i samarbete med J. Willner för projektet Heaps. Jag har gått ICP i New York och har en MFA från Högskolan för Fotografi.

Biografi

Jag är fotograf verksam huvudsakligen inom det konstnärliga fältet. Mina verk kretsar kring övergångsskeden, som landskapets gradvisa förändringar eller hur vi hanterar kunskap. Knappt märkbara
metamorfoser; världsbilder som långsamt skrivs om eller närmiljön som förändras av utvecklingens framfart. Ofta med avstamp i arkivmaterial eller samlingar undersöks minnet och dess omformningar, samt kopplingar
till tid och rum som dessa processer ger upphov till. Min konstnärliga verksamhet består av olika spår: Mitt eget arbete som resulterat i boken Umbra Hominis, som behandlar ett museums gradvisa sönderfall. Eller i
utställningsform så som Prints, bilder sprungna ur en vilja att rekapitulera vissa av fotografiets grundläggande funktioner; som apparatens möjligheter att registrera subtila skeenden och förändringar.
Samarbeten så som det virtuella återskapande av Björn Lövins idéer som gjorts för boken Sorteras under: Le Travail / Björn Lövin, i samarbete med K. Sjögren och J. Williamsson. Arbete med landskapets förändringar i samarbete med J. Willner för projektet Heaps. Jag har gått ICP i New York och har en MFA från Högskolan för Fotografi.

Verksam inom region

Skåne

Kreativt område

Konst