Bli medlem

Medlemskap i Centrum för fotografi riktar sig till yrkesverksamma med fotografisk bild, dvs fotografer men också bildredaktörer, fotohistoriker, curatorer och andra yrkesgrupper inom fältet.

Som medlem i Centrum för fotografi har du möjlighet att ta del av ett rikt och fördjupande programutbud av utställningar, seminarier, debatter och workshops i hela landet. Även generösa medlemserbjudanden.

  • Kompetensutvecklande programutbud
  • Medlemsutställningar
  • Open calls
  • Kurser till medlemspris
  • Portfoliosida via centrumforfotografi.com
  • Branschguiden
  • Rabatt på Adobe Creative Cloud

Medlemskap

500 kr/år

Ordinarie medlemsavgift kostar 500 kr per kalenderår och betalas i början av året. Du kan bli medlem när du vill under året.

Bli medlem

Student

250 kr/år

Medlemsavgift för studenter kostar 250 kr per kalenderår. Du kan bli medlem när du vill under året.

Bli medlem

Efter att du har fyllt i din ansökan kommer vi att granska den. Har du inte CV eller arbeten tillgängliga via en hemsida eller liknande kommer vi be dig att skicka dem separat för att kunna göra en bedömning av din yrkesverksamma erfarenhet. När ansökan om medlemskap godkänts kommer du få information om hur du gör inbetalningen av din medlemsavgift. Därefter kommer ditt namn att publiceras på vår hemsida, du kan efter det själv gå in på “mina sidor” och lägga upp en portfolio, CV och annan information om dig själv.

Personuppgifter

Vid ej erlagd medlemsavgift inaktiveras ditt medlemskap. Våren 2019 raderades ej aktiva medlemmar i CFF enligt GDPR. Som tidigare medlem måste du därför ansöka om nytt medlemskap i händelse av att du glömt betala medlemsavgift under våren 2019. CFF kommer i fortsättningen att behålla dina personuppgifter max 3 år vid eventuell ej betald medlemsavgift, efter det raderas din inaktiva profilsida. Detta i syfte att ha möjlighet att åter aktivera ditt medlemskap utan att du behöver fylla i personuppgifter igen.