Branschguiden

Som medlem i Centrum för fotografi får du under branschguiden tips på aktuella möjligheter inom det fotografiska fältet.

Centrum för fotografi är en rikstäckande intresse- och medlemsförening för fotografer och övriga yrkesgrupper verksamma inom fotografi. Föreningen har ett tvåfaldigt syfte, dels att verka allmänbildande och kunskapsförmedlande i fråga om fotografisk bild, samt att stödja olika typer av yrkesroller verksamma inom fotografi.
Genom utställningar och program är målet att främja en diskussion om fotografiska bilders roll och funktion i samhället, i historiskt perspektiv och i vår samtid. Genom att skapa nya kontaktytor mellan fotografins område och samhällets övriga näringar söker föreningen nya vägar till arbetstillfällen för sina medlemmar.

Branschguiden är en frekvent uppdaterad samling av aktuella möjligheter inom det fotografiska fältet för våra medlemmar att ta del av.

Bli medlem eller logga in