Om oss

Centrum för fotografi är en rikstäckande medlemsförening för fotografer och yrkesgrupper verksamma inom fotografi. Vårt uppdrag är att förmedla kunskap, verka allmänbildande och att stödja olika typer av yrkesroller inom fotografi.

Vi stärker arbetsmarknaden för yrkesverksamma inom det fotografiska fältet. Vår verksamhet går ut på att stödja våra medlemmar genom arbetsfrämjande insatser, fortbildningskurser, utställningsmöjligheter och genom att erbjuda ett fotografiskt nätverk.

Vi lyfter fotografiets värde och roll i samhället. Genom program och utställningsverksamhet främjas en diskussion om fotografiets roll och funktion i samhället, både i ett historiskt perspektiv och vår samtid.

Vi kopplar samman olika fotografiska företeelser och är en samlingsplats för allt som sker i det fotografiska fältet i Sverige. Genom vår programverksamhet och återkommande samarbetspartners etablerar vi en långsiktig närvaro i hela landet.

Med stöd av Kulturrådet, Region Stockholm, Stockholm stad och Västra Götalandsregionen. 

Vårt team

Vi som arbetar på Centrum för fotografi har en skiftande bakgrund inom fotografi, konst och curatering.

Fotografi: Märtha Thisner

Kristyna Müller

Verksamhetschef

kristyna.muller@centrumforfotografi.se
073 028 63 12

Fotografi: Märtha Thisner

Tjänstledig t.o.m oktober 2023

Mia Bengtsson Plynning

Nationell samordnare

mia.bengtsson.plynning@centrumforfotografi.se
073 209 48 01

Magnus af Petersens

Redaktör för Peripheral Vision – Images from the Fringe of Europe

magnus.af.petersens@centrumforfotografi.se

Albert Sten

Producent

albert.sten@centrumforfotografi.se
076 022 97 87

Emma Sandström

Projektledare Västra Götaland

emma.sandstrom@centrumforfotografi.se

076 026 43 95

Projektledare Periferi ’23

Andreas Brännström
andreas.brannstrom@centrumforfotografi.se

Peo Olsson
peo.olsson@centrumforfotografi.se

Styrelse

Thomas Wågström, Ordförande
thomas.wagstrom@telia.com

Ann-Sofi Forsmark, Styrelseledamot

Anna Clarén, Styrelseledamot

Ashik Zaman, Styrelseledamot

Elisabeth Boogh, Styrelseledamot

Alexandra A. Ellis, Styrelseledamot

Emanuel Cederqvist, Styrelseledamot

Tillgänglighet

På Bjurholmsplan 26 finns tre trappsteg in till lokalen.

Lokalen har uppdaterats med ljudabsorbenter för att förbättra akustiken.

Vår utställningsyta Fönstret är tillgänglig utifrån från gatuplan.