Om oss

Centrum för fotografi är en rikstäckande medlemsförening för fotografer och yrkesgrupper verksamma inom fotografi. Vårt uppdrag är att förmedla kunskap, verka allmänbildande och att stödja olika typer av yrkesroller inom fotografi.

Vi stärker arbetsmarknaden för yrkesverksamma inom det fotografiska fältet. Vår verksamhet går ut på att stödja våra medlemmar genom arbetsfrämjande insatser, fortbildningskurser, utställningsmöjligheter och genom att erbjuda ett fotografiskt nätverk.

Vi lyfter fotografiets värde och roll i samhället. Genom program och utställningsverksamhet främjas en diskussion om fotografiets roll och funktion i samhället, både i ett historiskt perspektiv och vår samtid.

Vi kopplar samman olika fotografiska företeelser och är en samlingsplats för allt som sker i det fotografiska fältet i Sverige. Genom vår programverksamhet och återkommande samarbetspartners etablerar vi en långsiktig närvaro i hela landet.

Med stöd av Kulturrådet, Region Stockholm, Stockholm stad och Västra Götalandsregionen. 

Vårt team

Vi som arbetar på Centrum för fotografi har en skiftande bakgrund inom fotografi, konst och curatering.

Kristyna Müller

Verksamhetschef

kristyna.muller@centrumforfotografi.se
073 028 63 12


Theo Elias

Vikarierande producent

Katya Sandomirskaja

Programansvarig

katya.sandomirskaja@centrumforfotografi.se
073 209 48 01

Emma Sandström

Projektledare Västra Götaland

emma.sandstrom@centrumforfotografi.se
076 026 43 95

Albert Sten

Producent

Tjänstledig

albert.sten@centrumforfotografi.se

Styrelse

Thomas Wågström, Ordförande
thomas.wagstrom@telia.com

Thomas Wågström är utbildad vid Nordens fotoskola. Han har givit ut tio fotoböcker som renderat ett flertal fotografiska priser och stipendier. Senast ”In Heaven On Earth”. Han har haft ett tjugotal separatutställningar, senast på Konsthallen Hishult. Han har drivit Galleri KG52 i Stockholm och varit ledamot i Bildkonstnärsfonden, Fotoförfattarna och CFF.

Fotografi: Marie Lundquist

Ann-Sofi Forsmark, Styrelseledamot

Ann-Sofi Forsmark är utvecklingschef på Stockholms Stadsarkiv och har en lång och bred erfarenhet från fotografisamlande institutioner, bland annat som chef för Stockholms stadsmuseums fotoenhet. På Stadsarkivet bedriver Ann-Sofi Forsmark utvecklingsarbete i samverkan med forskare, civilsamhälle och näringsliv, till exempel i projektet Stadens ansikten -Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930, där fotografiska porträtt kopplas samman med historisk-biografiska data.

Fotografi: Kristyna Müller 

Alexandra A. Ellis, Styrelseledamot

Alexandra A. Ellis har en bakgrund som dokumentärfotograf och en examen i bildjournalistik från Nordens Fotoskola. Hon är anställd som curator på Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi (SJCD) på Västerbottens museum.

Fotografi: Elin Berge

Ashik Zaman, Styrelseledamot

Ashik Zaman är grundare till konstplattformen och nätpublikationen C-print, som firar 10 års jubileum 2023. Han är sedan 2020 curator på SKF/Konstnärshuset i Stockholm och styrelseledamot i Konstnärsnämnden. Han skriver konstkritik för den internationella konstpublikationen Camera Austria.

Fotografi: Ashik Zaman

Anna Clarén, Styrelseledamot

Anna Clarén är fotograf och konstnär. Hennes debutbok och utställning Holding, (2006, Journal) erhöll Stora Fotobokspriset och har följts av flera stora fotografiska serier vilka samtliga blivit böcker och utställningar; Puppy Love, (2009, Journal), Close to home, (2013, Max Ström) When everything changed, (2018, Max Ström) och  Need to be Needed, (2023, Max Ström). Anna Clarén är representerad på flera stora statliga instanser, bland annat Moderna Museet i Stockholm och Statens konstråd. Hon är en av huvudlärarna på Nordens fotoskola, Biskops Arnö där hon undervisat och inspirerat en ny generation unga fotografer. Nyligen förärades Anna Clarén med Årets Bilds Hederspris 2022 för sina insatser inom bildjournalistiken.

Fotografi: Evelina Carborn

Emanuel Cederqvist, Styrelseledamot

Emanuel Cederqvist är fotograf och bosatt i Göteborg med en masterexamen i fotografi vid Akademin Valand från 2018. Han publicerade sin första fotobok 2014 och är sedan dess aktiv medlem i konstkollektivet och förlaget Blackbook Publications. Hans två senaste böcker, “Observatören” (2016) och “The Margin of Error” (2019), har tilldelats pris i Svensk Bokkonst. Han ät en av grundarna till Fotobok Gbg, en årlig fotobokfestival i Göteborg. Cederqvist har medverkat i utställningar både i Sverige och internationellt.

Fotografi: Annika Von Hausswolff

Elisabeth Boogh, Styrelseledamot

Elisabeth Boogh är donationssamordnare på Kungliga biblioteket, där hon bland annat tar emot fotografers personliga arkiv. Elisabeth har ett förflutet som fotograf och antikvarie på museer och har arbetat med att ta fram strategier för insamling av digital fotografi. Senast i ett utvecklingsprojekt som avslutades 2020 med antologin ”Connect to Collect – Approaches to Collecting Social Digital Photography in Museums and Archives” utgiven av Nordiska museets förlag. 

Fotografi: Truls Nord

Tillgänglighet

På Bjurholmsplan 26 finns tre trappsteg in till lokalen.

Lokalen har uppdaterats med ljudabsorbenter för att förbättra akustiken.

Vår utställningsyta Fönstret är tillgänglig utifrån från gatuplan.