Om oss

Centrum för fotografi är en rikstäckande medlemsförening för fotografer och yrkesgrupper verksamma inom fotografi. Vårt uppdrag är att förmedla kunskap, verka allmänbildande och att stödja olika typer av yrkesroller inom fotografi.

Vi stärker arbetsmarknaden för yrkesverksamma inom det fotografiska fältet. Vår verksamhet går ut på att stödja våra medlemmar genom arbetsfrämjande insatser, fortbildningskurser, utställningsmöjligheter och genom att erbjuda ett fotografiskt nätverk.

Vi lyfter fotografiets värde och roll i samhället. Genom program och utställningsverksamhet främjas en diskussion om fotografiets roll och funktion i samhället, både i ett historiskt perspektiv och vår samtid.

Vi kopplar samman olika fotografiska företeelser och är en samlingsplats för allt som sker i det fotografiska fältet i Sverige. Genom vår programverksamhet och återkommande samarbetspartners etablerar vi en långsiktig närvaro i hela landet.

Med stöd av Kulturrådet, Region Stockholm. Stockholm stad och Västra Götalandsregionen. 

Vårt team

Vi som arbetar på Centrum för fotografi har en skiftande bakgrund inom fotografi, konst och curering.

Pelle Kronestedt

Verksamhetschef

pelle.kronestedt@centrumforfotografi.se
073 028 63 12

Mia Plynning Bengtsson

Nationell samordnare

mia.bengtsson.plynning@centrumforfotografi.se
073 209 48 01

Albert Sten

Koordinator

albert.sten@centrumforfotografi.se
076-853 55 83

Malin Bernalt

Kommunikatör

malin.bernalt@centrumforfotografi.se