Portfolio: Peo Olsson

Paper 2017

Beskrivning

Papper på papper. En lek med visualitet och material där papprets tillstånd lämnar ett spår av aktivitet. En
slags ”trompe l ́oeil” och förskjutning som ämnar hitta ett eget utrymme för bildens varande.