Portfolio: Peo Olsson

Press & Release 2019

Beskrivning

En serie fotografier från olika sammanhang som ämnar laborera med bildrum och ljusets materialitet samt ett
försök att få en yta att lossna från sin givna plats och vistas i ett mellanrum. Ljus. Ytor. Transparens. Förändring.