Portfolio: Peo Olsson

Museum 2014

Beskrivning

Ett zoologiskt museums gradvisa sönderfall och återuppståndelse.