Portfolio

Camila Manuelsdotter Pino

Biografi

Camila Manuelsdotter Pino (1991) är en konstnär baserad i Stockholm. Genom att använda det fysiska fotografiet som hennes främsta medium väljer hon att kombinera det med broderi, magisk realism och poesi.
Hon vill lämna det fysiska avtrycket för att visa sin närvaro i mellanförskapet. Tråden och nålen blir vapen hon ärvt av sina abuelas. Poesin ger röst för frihet hennes familj politiskt blivit berövad och använder sig av både spanska och svenska språket. Detta är något som återkommer i hennes verk för att avkolonialisera och förlänga seendet att se på fotografi.

Biografi

Camila Manuelsdotter Pino (1991) är en konstnär baserad i Stockholm. Genom att använda det fysiska fotografiet som hennes främsta medium väljer hon att kombinera det med broderi, magisk realism och poesi.
Hon vill lämna det fysiska avtrycket för att visa sin närvaro i mellanförskapet. Tråden och nålen blir vapen hon ärvt av sina abuelas. Poesin ger röst för frihet hennes familj politiskt blivit berövad och använder sig av både spanska och svenska språket. Detta är något som återkommer i hennes verk för att avkolonialisera och förlänga seendet att se på fotografi.

Verksam inom region

Stockholm

Kreativt område

Fotografi
Konst