Portfolio: Camila Manuelsdotter Pino

Negativa saker på negativ

Beskrivning

- En ros kommer alltid att vara en ros i människans ögon men en
människa kommer inte alltid att vara en människa i människans ögon (2018)