Portfolio: Camila Manuelsdotter Pino

Ani-tar : En kombination av animitas och altare man hittar i svensk/latinamerikanska hem

Beskrivning

- Ni hör mig ha en konversation på spanska och svenska med mina abuelas Ines och Prosperina. Detta är en konversation som inte var möjligt att göras i kyrkogården i Santiago pga pandemin. Här ser ni
ett försök till att skapa en plats hemma för att berätta om mina frustrationer och sorger. Samtidigt ser ni hur jag trär röda trådar runt viktiga objekt som för allt samman. (2021)