Portfolio: Camila Manuelsdotter Pino

Virus

Beskrivning

- Pandemin har tagit över allting, även om det är små eller stora mängder, känner jag att det är här. Närvarande överallt.. hela tiden (2020)