09:00 - 17:00

7 september

Landskrona Foto Festival

-Information in English below-

Portfoliovisningar under Landskrona Foto Festival är en unik möjlighet för fotografer att skapa nya kontakter med professionella aktörer inom hela det fotografiska fältet. Du som fotograf erbjuds att träffa internationellt verksamma curatorer, gallerister, festivalarrangörer och förläggare för att få feedback på ditt arbete och skapa nya nätverk.

Under dagen deltar du i 5 individuella möten á 20 minuter.

Samtalen hålls huvudsakligen på engelska eller annat gemensamt språk.

Pris

1500 kr exkl. moms för medlemmar i CFF
1800 kr exkl. moms för övriga
Biljett till Landskrona Foto Festival ingår i priset

Läs mer om Landskrona Foto Festival här

Anmälan

Anmälan och programmet släpps inom kort. Vill du få en påminnelse om när anmälan öppnar, skriv till anmalan@centrumforfotografi.se.

Portfoliovisningar görs i samarbete med Landskrona Foto Festival.

English

Portfolio Reviews during Landskrona Foto Festival

Network, get relevant feedback and allow new audiences get to know your work! Together with Landskrona Foto Festival, Centrum för fotografi is organizing portfolio reviews during the festival’s opening weekend.

Portfolio Review during Landskrona Foto Festival offers a unique opportunity for photographers to create new relationships with professionals from the entire photographic field. You are invited to meet internationally active curators, gallerists, festival organizers and publishers to receive feedback on your work and expand your network.

Review registration includes 5 one-on-one reviews 20 minutes each.

The talks will be mainly in English or other language in common.

Price

1500 SEK för members in CFF (VAT non included)
1800 SEK for non-members (VAT non included)
Ticket to Landskrona Foto Festival are included in the price.

Read more about Landskrona Foto Festival here

Registration

Registration and full program will be released shortly. If you would like to be reminded when the registration opens, please write to anmalan@centrumforfotografi.se.

In collaboration with Landskrona Foto.


Programpunkter