Portfolio

Pavel Matveyev

Biografi

Mitt konstnärliga arbete undersöker våra relationer till platsen. Jag tar fotografier av öde byggnader som övergivna herrgårdar, gamla industrilokaler, eller avsides belägna ladugårdar. Den specifika byggnaden är mindre viktig än den känslomässiga respons bilderna framkallar.

För att anknyta till dessa byggnader gör jag ingrepp: från subtil och tyst handling som att skrapa på en ladugårds yta, till att iscensätta ett gammalt foto med en grupp vänner i ett tidigare sågverk. Dessa ingrepp blir sedan en del av själva konstverket.

Jag är intresserad av en rad möjligheter att arbeta med fotografiska bilder – från konstnärsböcker till offentliga konstprojekt. Förutom mitt individuella arbete tycker jag mycket om att samarbeta med både andra konstnärer men även med musiker och designers.

Fotografering tillåter mig att fånga en del av en sekund. För att förlänga detta lägger jag till andra element, det kan vara ljud, objekt eller ord. Kombinationen av dessa blir ofta en installation.

Jag bjuder in publiken att reflektera över sina egna och kollektiva historier. Jag tänker på mitt arbete som ett lekfullt försök att resa i tiden.

Representerad:
Statens konstråd
Tierps kommun
Gävle kommun

Biografi

Mitt konstnärliga arbete undersöker våra relationer till platsen. Jag tar fotografier av öde byggnader som övergivna herrgårdar, gamla industrilokaler, eller avsides belägna ladugårdar. Den specifika byggnaden är mindre viktig än den känslomässiga respons bilderna framkallar.

För att anknyta till dessa byggnader gör jag ingrepp: från subtil och tyst handling som att skrapa på en ladugårds yta, till att iscensätta ett gammalt foto med en grupp vänner i ett tidigare sågverk. Dessa ingrepp blir sedan en del av själva konstverket.

Jag är intresserad av en rad möjligheter att arbeta med fotografiska bilder – från konstnärsböcker till offentliga konstprojekt. Förutom mitt individuella arbete tycker jag mycket om att samarbeta med både andra konstnärer men även med musiker och designers.

Fotografering tillåter mig att fånga en del av en sekund. För att förlänga detta lägger jag till andra element, det kan vara ljud, objekt eller ord. Kombinationen av dessa blir ofta en installation.

Jag bjuder in publiken att reflektera över sina egna och kollektiva historier. Jag tänker på mitt arbete som ett lekfullt försök att resa i tiden.

Representerad:
Statens konstråd
Tierps kommun
Gävle kommun

Verksam inom region

Gävleborg, Skåne, Uppsala

Kreativt område

Fotografi
Konst