Portfolio: Pavel Matveyev

257 skolkamrater på Bergby skola

Beskrivning

2016

Verket är ett collage av fotografier av 257 elever på skolan, där de enskilda fotografierna av eleverna har sammansmälts till en gemensam bild. Verket mäter 120 x180 cm och är placerat inomhus i skolan; varje elev fick också ett vykort med bilden.

Det är mitt första konstnärliga gestaltningsuppdrag.

Uppdragsgivare: Kultur och Fritid Gävle, Gavlefastigheter Gävle Kommun AB.

Läs mer: https://www.arbetarbladet.se/2016-01-27/konst-hen-ar-alla-och-ingen