Portfolio: Pavel Matveyev

Building as Amplifier

Beskrivning

2020-2022

5 digitala och analoga röstinspelare, organiskt och mixat material

Verket är baserat på en dagbok som jag förde när jag besökte ett komplex av övergivna industribyggnader i Uppland. Mina besök började i oktober 2020 och sträckte sig över ett år.

Dagboksanteckningarna, tillsammans med fotografier och drönarfilmer, skickades sedan till konstnären Tan Kim som
gjorde en serie röstinspelningar. En pågående presentation gjordes i Glitter Balls showroom och projekt i Enköping, den 19 mars 2022.