Portfolio

Emanuel Cederqvist

Biografi

Emanuel Cederqvists är fotograf och bosatt i Göteborg. Han är utbildad vid HDK-Valand, Göteborgs Universitet, där han tog sin masterexamen i fotografi 2018. År 2014 publicerade Cederqvist sin första fotobok, Det som blir kvar, sedan dess har han publicerat flera titlar och varit med på utställningar både i Sverige och internationellt. Cederqvists konstnärliga praktik bygger på ett intresse för hur vi tolkar och läser landskapets former i ljuset av våra egna minnen, erfarenheter och genom vårt gemensamma kulturella arv.

Biografi

Emanuel Cederqvists är fotograf och bosatt i Göteborg. Han är utbildad vid HDK-Valand, Göteborgs Universitet, där han tog sin masterexamen i fotografi 2018. År 2014 publicerade Cederqvist sin första fotobok, Det som blir kvar, sedan dess har han publicerat flera titlar och varit med på utställningar både i Sverige och internationellt. Cederqvists konstnärliga praktik bygger på ett intresse för hur vi tolkar och läser landskapets former i ljuset av våra egna minnen, erfarenheter och genom vårt gemensamma kulturella arv.

Verksam inom region

Västra Götaland

Kreativt område

Konst