Portfolio: Emanuel Cederqvist

The Ditch

Beskrivning

The Ditch skildrar historien om en bortglömd försvarslinje som byggdes på Öland under andra världskriget. Det grävda diket skulle fungera som ett hinder för pansarvagnar och kom att dela ön i två delar i höjd med byn Föra. I projektet samsas Cederqvists fotografier med dokumentationsbilder ur krigsarkivet, ett material som var förseglat fram till 1980-talet. 

Arbetet med försvarslinjen baserades på en rad märkliga antaganden och det dröjde inte länge innan det började gå fel: marken svalde mer vatten än planerat, pumpen var underdimensionerad och kostnaderna skenade. Till slut hamnade Raoul Thörnberg, som var ansvarig för projektet, inför krigsrätt. Den så kallade ”Föralinjen” var ett stort misslyckande för den svenska militären och något de helst ville glömma. Spåren av försvarslinjen, som påminner om ett övergivet jordkonstverk, är fortfarande synliga i landskapet.