Portfolio: Emanuel Cederqvist

The Margin of Error

Beskrivning

The Margin of Error, utgår från två olika arkivmaterial som båda skildrar Sareks nationalpark i norra Sverige. Bilderna är dels Emanuel Cederqvist och dels Axel Hambergs. Sarek som landskap har inte förändrats nämnvärt sedan istiden, därför är förskjutningen i tid mellan de olika fotografierna nästan osynlig. Cederqvist är intresserad av hur man tidigare sett på kameran som ett instrument, ett sätt att mäta, förstå och ta kontroll över naturen. Vilket står i kontrast till hans egen upplevelse av platsen och naturen i sig, som för honom erbjuder en möjlighet att släppa kontrollen.