Portfolio

Anna Henriksson

Biografi

Anna Henriksson (f. 1976) är bildkonstnär och skribent. Utbildad vid Umeå Konsthögskola (2000–2005) och Kungl. Konsthögskolan (2015–2016). Hennes konstnärliga arbeten har på senare år koncentrerats till närstudier av olika arkiv och vad föremål kan berätta om tid, identitet och meningsskapande. Henriksson har medverkat i flera utställningar i Sverige.

Biografi

Anna Henriksson (f. 1976) är bildkonstnär och skribent. Utbildad vid Umeå Konsthögskola (2000–2005) och Kungl. Konsthögskolan (2015–2016). Hennes konstnärliga arbeten har på senare år koncentrerats till närstudier av olika arkiv och vad föremål kan berätta om tid, identitet och meningsskapande. Henriksson har medverkat i flera utställningar i Sverige.

Verksam inom region

Stockholm

Kreativt område

Konst

Bokmärken (Bokporträtt)

Projekt