Portfolio: Anna Henriksson

Utan titel (Agnes)

Beskrivning

Min pappas farmor Agnes var en kvinnlig pionjär inom amatörfotografin. Hon började fotografera redan sent 10-tal på landsbygden i Dalsland. Amatörfotografin som sådan tog sin början först runt 1920. Arkivet hon lämnat efter sig består av ett femtiotal glasnegativ i storlek 9x12 befolkade med människor, landskap och byggnader från förra sekelskiftet. Mitt arbete tar avstamp i vår ömsesidiga nyfikenhet på fotografiet som medium. Att testa och utmana dess gränser. Experimentera. Bortom det indexiala, själva avbildandet av föremålen eller objekten i såväl hennes som i mina fotografier, skapas en påtaglig känsla av närvaro och förtätning av historien, tid och rum.