Portfolio: Anna Henriksson

Bokporträtt

Beskrivning

Serien ”Bokporträtt” aktualiserar frågor som ett materials förgänglighet, minne och boken som artefakt. Varje bok berättar något om tidigare läsare och jag har under flera år samlat på böcker som bär på en egen historia. Det handlar om låneböcker, såväl som böcker från antikvariat och privata boksamlingar.

Mina fotografier går att likna vid stilleben, klassisk natura morta där föremål sakligt blir dokumenterade i den egna ateljén. Bortom det indexiala, söker jag i varje fotografi efter en påtaglig känsla av närvaro och förtätning av historien.

©AnnaHenriksson

©AnnaHenriksson

©AnnaHenriksson