Stillbilder ur filmerna: Mechkar, Curiosity and Control och The Conquest of Space

I alla filmerna finns människans motsägelsefulla strävan efter att vara ett med naturen och i samma andetag distansera sig från den och kontrollera den. Detta paradoxala förhållningssätt undersöks genom olika typer av fenomen, som djurparkers konstruktion, utdöende traditioner och människans idéer om expansion. 

I utställningsrummet visas varje film i sin helhet under respektive utställningsperiod. Berättelserna utvidgas med fotografier, texter och arkivmaterial. 


I. Mechkar-The Story of a Bulgarian Bear Owner (2005)

Vernissage 26 januari 17:00 – 20:00
Utställningen pågår 26/1–11/2 

Den romska traditionen att livnära sig på dansande björnar har gått i arv i generationer i över 1000 år. År 2000 bestämde sig djurrättsorganisationerna Vier Pfoten och Brigitte Bardot Foundation att sätta stopp för denna verksamhet i Bulgarien.  Mechkar-The Story of a Bulgarian Bear Owner följer björnägaren Stefan Dimov Ivanov och hans björn Stefka under deras sista tid tillsammans 


II. Curiosity and Control (2018)

Vernissage 15 februari 17:00–20:00
Utställningen pågår 15/2–3/3

Förundran, exploatering och en önskan om att bevara; Curiosity and Control handlar om vår komplexa relation till naturen. Genom intervjuer med djurparkschefer, historiker och arkitekter undersöks hur dioramor på naturhistoriska museum och hur djurparker försökt återkoppla människor med naturen liksom vår drift att kontrollera den. Som djurparkschefen David Hancock’s uttrycker det; There’s a fine line between loving something and possessing it.


III. The Conquest of Space (2023)

Vernissage 7 mars 17:00–20:00
Ett samtal med Albin Biblom. Kl 18:00. 
Utställningen pågår 7/3–17/3

Fruktflugor, grodor och hundar är bara några av de djur människan skjutit ut i rymden. The Conquest of Space berättar om schimpansen Hams rymdresa några månader innan Gagarin blev den första människan i rymden. En tragikomisk betraktelse över människans rymdprogram sedd från djurens perspektiv baserat på arkivmaterial från NASA och National Archives. 

I samarbete med Tempo Dokumentärfestival.

Utställningsfoldrar att ladda ned:

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter