Portfolio: Maria Sandgren

Where is the therapy?

Beskrivning

Ett fotoprojekt om det rumsliga i möten mellan människor. Var börjar ett möte och var slutar det? Vad händer däremellan? Vilken betydelse har platsen? Under pandemin ändrades förutsättningarna för möten i det fysiska rummet. En omställning till det digitala rummet skedde. Ett motstånd fanns, och tvivel om den mänskliga kontakten, ifall den skulle bära. Med fotografins hjälp söker Maria gestalta hur deltagare i det fysiska och digitala rummet kan tänkas uppleva det terapeutiska mötet. Hon söker även möjliga spår av mötena. I sin konstnärliga praktik arbetar Maria konceptuellt och kombinerar fotografi och text.