Portfolio

Maria Sandgren

Biografi

Maria Sandgren är leg. psykolog och fil dr i psykologi. Hon fotograferar och skriver om psykologiska fenomen i projektet "Where is the therapy?"

Biografi

Maria Sandgren är leg. psykolog och fil dr i psykologi. Hon fotograferar och skriver om psykologiska fenomen i projektet "Where is the therapy?"

Verksam inom län

Stockholm

Kreativt område

Dokumentär
Fotografi
Konst