Portfolio: Martin Magntorn

Unearthed

Beskrivning

’Unearthed’ utgår från spänningsfältet i det helt vardagliga landskapet som en familjerelation utgör och beskriver eftermälet vid en persons bortgång. Här står modern i fokus. ’Unearthed´ är en utforskning av föräldraliv och ett försök att fördjupa förståelsen inför föräldraskapet.