Portfolio

Martin Magntorn

Biografi

Martin Magntorn (f.1970) är utbildad i fotografi vid Akademin Valand i Göteborg. Han har sin bas i Malmö. I hans arbeten samsas ofta fotografi, skulptur, text och arkivmaterial. Tematiken kretsar kring identitet, förskjutningar och förställning. Hans arbete har visats i både grupp- och soloutställningar i Sverige och internationellt.

Biografi

Martin Magntorn (f.1970) är utbildad i fotografi vid Akademin Valand i Göteborg. Han har sin bas i Malmö. I hans arbeten samsas ofta fotografi, skulptur, text och arkivmaterial. Tematiken kretsar kring identitet, förskjutningar och förställning. Hans arbete har visats i både grupp- och soloutställningar i Sverige och internationellt.

Verksam inom region

Skåne

Kreativt område

Konst