Portfolio: Bo G Svensson

SWIMMING WITH ANDREI (fotobok 2021)

Beskrivning

Fotografier 1993 - 2021. Bilder från Estland 1993 kombineras med fotografier från de senaste åren. En handfull fotografier från familjearkivet ingår också. Alla fotografier är utvalda och sammanställda med Andrej Tarkovskijs filmer i åtanke, på ett subtilt och personligt plan.

Standard Portrait, 8×10 in, 20×25 cm
# of Pages: 134
ISBN: 9781034794615
Softcover
Publish Date: Apr 15, 2021 self-published
Language: Swedish