Portfolio

Bo G Svensson

Biografi

Jag arbetar med stilla och rörlig bild. Sedan 2007 producerar jag mina egna kortfilmer (i videoformat) och electronica. Inom fotografi arbetar jag främst med egna projekt med fokus på fotoböcker, utställningar och försäljning av printar.

Medlem i SFF, Svenska Fotografers Förbund. Sedan 2022 verksam på Bo G Svensson Bild.

Utbildad inom humaniora och har arbetat inom den offentliga kulturmiljövården sedan 1987. Sedan 1991 arbetar jag på en länsstyrelse som byggnadsantikvarie med frågor kopplade till herrgårdar, slott och övrig bebyggelse när det gäller tillstånd till bland annat restaureringar.

Besök gärna min hemsida (se nedan) för att få en komplett presentation av filmer, fotoböcker och utställningar samt CV.

Biografi

Jag arbetar med stilla och rörlig bild. Sedan 2007 producerar jag mina egna kortfilmer (i videoformat) och electronica. Inom fotografi arbetar jag främst med egna projekt med fokus på fotoböcker, utställningar och försäljning av printar.

Medlem i SFF, Svenska Fotografers Förbund. Sedan 2022 verksam på Bo G Svensson Bild.

Utbildad inom humaniora och har arbetat inom den offentliga kulturmiljövården sedan 1987. Sedan 1991 arbetar jag på en länsstyrelse som byggnadsantikvarie med frågor kopplade till herrgårdar, slott och övrig bebyggelse när det gäller tillstånd till bland annat restaureringar.

Besök gärna min hemsida (se nedan) för att få en komplett presentation av filmer, fotoböcker och utställningar samt CV.

Verksam inom region

Södermanland, Stockholm

Kreativt område

Fotografi
Konst

Fria Fotografers Filial, Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, 'Under Fontänen' (Sergels torg). Deltog med ett fotografi vilket totalt 50 fotografer gjorde. Bilderna presenterades på storskärm från 18 maj till och med 31 augusti 2020.

Projekt