Portfolio: Stefan Wulff

Pandemiprojekt utan slutgiltigt namn

Beskrivning

Delar av mitt pandemiprojekt som ännu inte är helt färdigställt. Avser få till en utställning med detta projekt.