Portfolio

Stefan Wulff

Biografi

Stefan Wulff, född 1968, är utbildad allmänfotograf vid fotoskolan i Gamleby samt konstfotograf på Västra Nylands folkhögskola i Finland. Har arbetat med foto på bland annat IKEA-katalogen. Senare vidareutbildad till grafiskformgivare, layoutare (originalare) och bildretuschör. Vidareutbildningen gav anställning på reklambyråer samt arbete på tryckeri med reklambyråliknande och varierade prepressuppgifter.

Sedan 2005 drivs firma i egen regi inom ovan nämnda fält. Arbetar i lösa nätverk bestående av andra frilansare och reklambyråer samt med egna direktkunder.
Är Adobe Certified Expert i Indesign och undervisar i Indesign, Photoshop, Illustrator.

Fotografi ingår som en del i mitt företag men det mesta fotograferandet är egna projekt. Under en längre tid har jag från och till fokuserat på staden. Hur den används, vem som använder den och hur den utvecklas är några av de frågor jag försöker belysa i mina stadsbilder. Ett par av mina tidigare projekt (”Budskap & kommentarer” samt ”Folkets anslagstavla”) har mynnat ut i utställningar, bland annat vid biennalen ”Fotografi i fokus”.

Mina senaste bilder ingår i ett pandemiprojekt och har som en lös förutsättning stadens elektroniska ljus, bilderna är ljussatta av eller avbildar det. Under pandemin var staden fortfarande ett ”legalt och tillgänglig objekt” och det föll sig naturligt att dra nytta av det samtidigt som det gav allmän motion och tidsfördriv. Särskild vikt har lagts vid ett avskalat innehåll och välavvägda kompositioner. I viss mån har jag arbetat temabaserat vad beträffar bildens innehåll.

Utbildningar
Västra Nylands folkhögskola 1992 – 1993
Fotoskolan i Gamleby 1993 – 1994

Utmärkelser
Malmö Stads Kulturstipendium 1996

Arbete
Kopist/fotoassistent 1990 – 1992
Fotoassistent/fotograf på IKEA 1995 – 1998
Layoutare och bildretuschör 1998 – 2004
Egenföretagare inom foto, bild och grafisk form sedan 2005

Utställningar
Budskap och kommentarer
Folkets anslagstavla
Fotografi i fokus, Malmö/Lunds fotobiennal, 2003, 2007, 2013, 2017
Romele konsthalls jurybedömda utställning 2022

Biografi

Stefan Wulff, född 1968, är utbildad allmänfotograf vid fotoskolan i Gamleby samt konstfotograf på Västra Nylands folkhögskola i Finland. Har arbetat med foto på bland annat IKEA-katalogen. Senare vidareutbildad till grafiskformgivare, layoutare (originalare) och bildretuschör. Vidareutbildningen gav anställning på reklambyråer samt arbete på tryckeri med reklambyråliknande och varierade prepressuppgifter.

Sedan 2005 drivs firma i egen regi inom ovan nämnda fält. Arbetar i lösa nätverk bestående av andra frilansare och reklambyråer samt med egna direktkunder.
Är Adobe Certified Expert i Indesign och undervisar i Indesign, Photoshop, Illustrator.

Fotografi ingår som en del i mitt företag men det mesta fotograferandet är egna projekt. Under en längre tid har jag från och till fokuserat på staden. Hur den används, vem som använder den och hur den utvecklas är några av de frågor jag försöker belysa i mina stadsbilder. Ett par av mina tidigare projekt (”Budskap & kommentarer” samt ”Folkets anslagstavla”) har mynnat ut i utställningar, bland annat vid biennalen ”Fotografi i fokus”.

Mina senaste bilder ingår i ett pandemiprojekt och har som en lös förutsättning stadens elektroniska ljus, bilderna är ljussatta av eller avbildar det. Under pandemin var staden fortfarande ett ”legalt och tillgänglig objekt” och det föll sig naturligt att dra nytta av det samtidigt som det gav allmän motion och tidsfördriv. Särskild vikt har lagts vid ett avskalat innehåll och välavvägda kompositioner. I viss mån har jag arbetat temabaserat vad beträffar bildens innehåll.

Utbildningar
Västra Nylands folkhögskola 1992 – 1993
Fotoskolan i Gamleby 1993 – 1994

Utmärkelser
Malmö Stads Kulturstipendium 1996

Arbete
Kopist/fotoassistent 1990 – 1992
Fotoassistent/fotograf på IKEA 1995 – 1998
Layoutare och bildretuschör 1998 – 2004
Egenföretagare inom foto, bild och grafisk form sedan 2005

Utställningar
Budskap och kommentarer
Folkets anslagstavla
Fotografi i fokus, Malmö/Lunds fotobiennal, 2003, 2007, 2013, 2017
Romele konsthalls jurybedömda utställning 2022

Verksam inom region

Skåne

Kreativt område

Bildbehandling
Dokumentär
Fotografi
Kommersiellt
Konst

Utsiktslös kväll.

Projekt