Fotograf: Alex Lundgren

13:00 - 16:00

20 april kl 13-16
Invigningstal kl 14.00

20 april – 28 april

ÖSKG/Tjörnedala konsthall
Tjörnedalavägen 40
Baskemölla
272 94 Simrishamn

Söndag 21 april kl. 12-16
Torsdag-söndag 25–28 april kl. 12-16

Axel Lundgren – Archipelactica

Axel Lundgren är stadsplanerare och bildkonstnär med en master i landskapsplanering från Sveriges Lantbruksuniversitet. Genom fotografi, skulptur och installation utforskar han teman som platsidentitet och historia.

Archipelactica undersöker hur platser fungerar som centrum för vårt inre narrativ och hur de i sin tur relaterar till idén om ett ”vi”. Verken är en syntes, uppbyggda på fragmentariska ögonblick och fantasier tillsammans med personliga minnen och historiska observationer från Axel Lundgrens hemö Saltö i Karlskrona skärgård. Berättelsen rör sigfritt bortom sanning och osanning, bortom representation och verklighet och bortom den specifika platsen.

Johanna Schartau – Omkring mig – där jag bor

Johanna Schartau är konstnär och filmare med en MFA från Konstfack och studier vid Kungliga Konsthögskolan. Hon arbetar projektbaserat, ofta kring sin egen och vår allas gemensamma historia med fotografi, skulptur, installation och film.

Omkring mig – där jag bor….

För flera år sedan började Johanna Schartau fotografera skjulen med skotthål vid Kabusa skjutfält. Första gången var vid den stora flyktingvågen hösten 2015. Hon tänkte på kriget i Syrien, på flyktingläger, på människor som flytt sina hem. Så började projektet Omkring mig – där jag bor, men med tiden ändras platsernas betydelse. Vi lever i periferin av krig som utspelar sig i Ukraina, i Israel, i Gaza… Här hörs ett eko. Långt borta men nära.

På utställningen visar Johanna Schartau bland annat en serie fotopolymeretsningar från militära platser: Kabusa, Ravlunda och Peenemünde.

(Centrum) är serie utställningar som visas på Galleri Format, Projektrum Hjärne, Kristianstads konsthall och Tjörnedala konsthall under perioden 19 april – 9 juni. Åtta fotografer medverkar – Linnéa Cramer, Erich Hörtnagl, Axel Lundgren, Alice Millet, Anna Nordquist Andersson, Jens Nordström, Johanna Schartau och Henrik Wejfeldt. Deras arbeten kretsar kring frågor om representation, normer, jämställdhet, identitet, utanförskap, plats, tillhörighet, historia och framtid. Projektet genomförs av Centrum för fotografi med stöd av Region Skåne.

Läs mer om (Centrum) och de andra utställningarna i projektet här.

Programpunkter