Fotograf: Anna Nordquist Andersson

11:00 - 17:00

18 maj kl 11-17
Invigningstal kl. 15.00

18 maj – 9 juni

Kristianstads konsthall
Östra Storgatan 27b
291 29 Kristianstad

Tisdag–söndag kl. 11-17

Alice Millet – Du verre et de l’ortie / Av nässlor och glas

Alice Millet (född 1993) är en fransk fotograf baserad i Malmö sedan 2018. Hon är utbildad vid École nationale supérieure de la photographie (ENSP) i Arles i Frankrike och tog sin examen 2017. Hennes arbeten har ställts ut i både Sverige och Frankrike och hennes fotografier finns i Region Skånes konstsamling. Första delen av hennes arbete med Malmö Damsällskaps arkiv har publicerats av Centrum för fotografi i projektet (Periferi) ’22. Alice Millets arbete kretsar kring frågeställningar om det fotografiska mediet, representation och feminism.

I Du verre et de l’ortie / Av nässlor och glas har Alice Millet använt anthotypmetoden, en äldre fotografisk process som utnyttjar växters klorofyll, för att skapa soltryck från Malmö Damsällskaps arkivbilder. Malmö Damsällskap var en av Sveriges många föreningar som arbetade för att inkludera kvinnor i den offentliga sfären under början av 1900-talet. I det här arbetet fokuserar Alice Millet på kvinnornas plats i samhället under fotografins uppkomst. Under fotografins genomslag var könssegregationen som starkast i Europa, vilket väcker frågan: vem avbildar världen och vem får lov att synas? 

Anna Nordquist Andersson – Meningens förskjutning

Anna Nordquist Andersson är född 1976 i Malmö och utbildad vid Konsthögskolan i Malmö 1997–2002 där hon tog sin magisterexamen i Fri Konst. Hon har medverkat i ett stort antal utställningar på gallerier och konstinstitutioner i Sverige och utomlands, bl a Galleri Vasili Souza i Oslo (Transillumination, 2021), Ayumi Gallery i Tokyo (2017), Marabouparken (Genomsyn, 2016), Galleri Ping-Pong i Malmö (Black Chamber, 2014), Trondheim Kunstmuseum (Lips Painted Red, 2013), Åbo konstmuseum i Finland (DEJA VU, 2012), Peter Lav Gallery i Köpenhamn (I See Through You, 2012), Malmö konstmuseum (The Real Thing, 2008), Krannert Art Museum, University of Illinois vid Urbana- Champaign, USA (Facades, 2007) och Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn (From Dust to Dusk, 2003). Hon är representerad på Göteborgs Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Ystads Konstmuseum, Region Skåne, Statens Konstråd, Nirox Foundation och Centro Cultural Andratx.

Anna Nordquist Anderssons nya verk handlar om reducering. De är också starkt förbundna med olika kvinnliga föregångare inom den avantgardistiska konsten samt textila traditioner där lappar av gammalt tyg sammanfogas till något nytt.

(Centrum) är serie utställningar som visas på Galleri Format, Projektrum Hjärne, Kristianstads konsthall och Tjörnedala konsthall under perioden 19 april – 9 juni. Åtta fotografer medverkar – Linnéa Cramer, Erich Hörtnagl, Axel Lundgren, Alice Millet, Anna Nordquist Andersson, Jens Nordström, Johanna Schartau och Henrik Wejfeldt. Deras arbeten kretsar kring frågor om representation, normer, jämställdhet, identitet, utanförskap, plats, tillhörighet, historia och framtid. Projektet genomförs av Centrum för fotografi med stöd av Region Skåne.

Läs mer om (Centrum) och de andra utställningarna i projektet här.

Programpunkter