Fotograf: Linnea Cramer

17:00 - 20:00

19 april
kl 17-20
Samtal kl 18

19 april - 5 maj

Galleri Format
Claesgatan 8
214 26 Malmö

Onsdag-torsdag kl. 14-18
Fredag-söndag kl. 12-16

Linnéa Cramer – The Suspected Lesbian

Linnéa Cramer är foto- och videokonstnär med en kandidatexamen i fotografi från HDK-Valand. Hennes senaste arbete utforskar samtida såväl som personliga frågor om sexualitet, kropp och identitet. Med vidare studier i konsthistoria och queer-teologi är hon intresserad av den samtida och queera uppfattningen av arkivmaterial.

Utställningen The Suspected Lesbian utgår ifrån popkulturens porträttering av lesbisk kärlek. Genom arkivmaterial och fotografi utforskar Linnéa Cramer WLW och PDA (Women Loving Women och Public Display of Affection) som politisk handling, och den manliga blicken. Hur har media påverkat samhällets syn på sexualitet, identitet och representation?

Henrik Wejfeldt – Högt över marken svävar betongen

Henrik Wejfeldt är konstnär med en kandidatexamen i konstnärligt fotografi från HDK-Valand i Göteborg. Han är numera bosatt i Köpenhamn, där han studerar arkitektur på den Kungliga Akademin. I sitt konstnärliga arbete utgår Wejfeldt från fotografi och använder sig av olika analoga tekniker och processer. Hans arbeten berör ofta teman kring arkitektur och vilken roll arkitekturen spelar i stadens och invånarnas identitet.

Högt över marken svävar betongen är en samling med Henrik Wejfeldts arbete kring miljonprogramsarkitektur i förorterna till Malmö och Göteborg. Wejfeldt leker med dekonstruktionen av den modernistiska arkitekturen när han med skalpell och lim bygger nya konstruktioner av sina bilder. 

(Centrum) är serie utställningar som visas på Galleri Format, Projektrum Hjärne, Kristianstads konsthall och Tjörnedala konsthall under perioden 19 april – 9 juni. Åtta fotografer medverkar – Linnéa Cramer, Erich Hörtnagl, Axel Lundgren, Alice Millet, Anna Nordquist Andersson, Jens Nordström, Johanna Schartau och Henrik Wejfeldt. Deras arbeten kretsar kring frågor om representation, normer, jämställdhet, identitet, utanförskap, plats, tillhörighet, historia och framtid. Projektet genomförs av Centrum för fotografi med stöd av Region Skåne.


Läs mer om (Centrum) och de andra utställningarna här.

Programpunkter