Foto: Johanna Schartau och Alex Lundgren

14:00 - 15:00

28 april
kl 14.00

ÖSKG/Tjörnedala konsthall
Tjörnedalavägen 40
Baskemölla
272 94 Simrishamn

Samtalet utgör finissage för utställningen på Tjörnedala konsthall och är en del i projektet (Centrum) som drivs av Centrum för fotografi.

Om utställningen: 

För flera år sedan började Johanna Schartau fotografera skjulen med skotthål vid Kabusa skjutfält. Första gången var vid den stora flyktingvågen hösten 2015. Hon tänkte på kriget i Syrien, på flyktingläger, på människor som flytt sina hem. Så började projektet Omkring mig – där jag bor, men med tiden ändras platsernas betydelse. Vi lever i periferin av krig som utspelar sig i Ukraina, i Israel, i Gaza… Här hörs ett eko. Långt borta men nära.

Axel Lundgrens Archipelactica undersöker hur platser fungerar som centrum för vårt inre narrativ och hur de i sin tur relaterar till idén om ett ”vi”. Verken är en syntes, uppbyggda på fragmentariska ögonblick och fantasier tillsammans med personliga minnen och historiska observationer från Axel Lundgrens hemö Saltö i Karlskrona skärgård.

Johanna Schartau är konstnär och filmare med en MFA från Konstfack och studier vid Kungliga Konsthögskolan. Hon arbetar projektbaserat, ofta kring sin egen och vår allas gemensamma historia med fotografi, skulptur, installation och film.

Axel Lundgren är stadsplanerare och bildkonstnär med en master i landskapsplanering från Sveriges Lantbruksuniversitet. Genom fotografi, skulptur och installation utforskar han teman som platsidentitet och historia.

(Centrum) är serie utställningar som visas på Galleri Format, Projektrum Hjärne, Kristianstads konsthall och Tjörnedala konsthall under perioden 19 april – 9 juni. Åtta fotografer medverkar – Linnéa Cramer, Erich Hörtnagl, Axel Lundgren, Alice Millet, Anna Nordquist Andersson, Jens Nordström, Johanna Schartau och Henrik Wejfeldt. Deras arbeten kretsar kring frågor om representation, normer, jämställdhet, identitet, utanförskap, plats, tillhörighet, historia och framtid. Projektet genomförs av Centrum för fotografi med stöd av Region Skåne.

Läs mer om (Centrum) och de andra utställningarna i projektet här.

Programpunkter