00:00 - 00:00

15 mars

I samband med färdigställandet av fanzinen, som presenteras i en gemensam box, anordnar vi under våren tre olika bokreleaser på konsthallar och museer runt om i regionen. Publikationerna kommer att ingå i samlingar på bibliotek och institutioner centrala för fotografi, och bli ett viktigt dokument över fotografiska projekt i Sverige under 2020-talet. Viss försäljning sker även via CFFs webshop.

Har du en projektidé som du vill utveckla och gestalta i ett fanzine är detta plattformen för dig. Som deltagare i projektet har du även möjlighet att delta i workshops med fokus på bokproduktion och få tillfällen att möta och nätverka med andra fotografer i ditt område.

Juryn består av Cecilia Andersson, curator och verksamhetsledare, MAN/Museum Anna Nordlander i Skellefteå, Lejla Porovic, intendent, Sundsvalls Museum, Karolina Aastrup, curator, Västernorrlands museum samt Mia Bengtsson Plynning, nationell samordnare på CFF.

Ansökan

Ansökan, som skall vara i PDF-format (max 10 mb), ska innehålla:
Kort projektbeskrivning (max 500 tecken).
Kort presentation av dig som fotograf (max 500 tecken).
Fem bilder från det projekt du söker med.

Genom att ansöka åtar du dig att avsätta tid under våren för att sammanställa ditt fanzine. Tiden för produktion av fanzine och workshops är främst under slutet av mars till början av maj.
Observera att för att söka måste du vara boende i, eller ha din huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Västernorrland, Västerbotten eller Norrbotten. För att delta i projektet ska du också vara medlem i CFF. Vi ser gärna att du deltar i workshops och bokreleaser under projektets gång.

Ansök genom att skicka din PDF till anmalan@centrumforfotografi.se
Ange rubriken: “Open Call – Periferi ’23”
Håll utkik efter bekräftelse på inskickad ansökan!
Deadline 15 mars. Besked lämnas efter jurymöte. Projektstart i slutet av mars.

Vid frågor om projektet eller ansökan, mejla: anmalan@centrumforfotografi.se

Projektet genomförs i samarbete med Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens museum.

Programpunkter