Centrum för fotografis plan är att flytta runt Periferi i Sverige och tillslut skapa fem boxar med ett femtiotal olika fotografers arbeten. En fantastisk dokumentation över fotografi i Sverige i vår samtid.

Våren 2023 kommer Periferiprojektet att genomföras i norra Sverige. Denna gång kommer deltagarna från Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Juryn 2023 består av Mia Bengtsson Plynning från CFF, Lina Aastrup/Västernorrlands Länsmuseum, Cecilia Andersson/MAN Museum Anna Norrlander och Lejla Porovic/Sundsvalls Museum.

Under hösten 2022 har projektet genomförts i Skåne och resultatet är 14 nya fanzines som finns tillgängliga i webshopen som enstaka publikationer men även som samlingsbox. I den skånska juryn ingick: Annie Lindberg/Skissernas Museum, konstkritiker Thomas Millroth, formgivare Lisa Olausson och Mia Bengtsson Plynning.

Periferi är ett projekt av Centrum för fotografi som startade 2021 i Västra Götaland. Idén om att göra regionala fotofanzines kom från CFFs tre projektledare Emma Sandström, Lars Dyrendom och Lisa Brunzell. Genom att publicera fotozines av olika fotografer vill vi rikta ljuset mot det fotografi som skapas runt om i Sverige. Efter ett open call valdes deltagarna ut av en jury. I Västra Götaland bestod den av av Elsa Modin/Hasselbladsbibliotket, Mette Muhli/Skövde Konsthall och formgivare Andreas Friberg Lundgren.

För att bättre synliggöra de olika geografiska områden som Periferi skapats har vi valt att gruppera varje delprojekt i en egen box där deltagarnas olika trycksaker samlas.

Fotograferna har själva jobbat med layouten av sina zines efter guidning av designbyrån Lundgren+Lindqvist.

Projektet har 2021 genomförts av Centrum för fotografi med stöd av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Bildverkstad, Göteborgs Stad och Svenska Fotografers Förbund. Periferi 2022 och 2023 genomfördes av Centrum för fotografi med stöd av Kulturrådet. Samarbetspartner i projektet 2023 är Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens museum.

Fotografi: Peo Olsson