Periferi är ett projekt av Centrum för fotografi som startade 2021 i Västra Götaland. Genom att publicera fotozines av olika fotografer vill vi rikta ljuset mot det fotografi som skapas runt om i Sverige. De enskilda fotografernas fanzine presenteras i en gemensam samlingsbox.

Hittills har Periferi genomförts i Västra Götaland (2021), Skåne (2022) och Norra Sverige (2023). Centrum för fotografis vill genomföra Periferi i hela Sverige och skapa fyra boxar med ca 60 olika fotografers arbeten. Resultatet blir fantastisk dokumentation över fotografi i Sverige i vår samtid. Fotograferna jobbar själva med layouten av sina zines efter guidning av designbyrån Lundgren+Lindqvist.

Våren 2023 genomfördes Periferiprojektet i norra Sverige. Denna gång var deltagarna från Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Juryn som valde ut de 14 deltagarna bestod av Mia Bengtsson Plynning från CFF, Lina Aastrup/Västernorrlands Länsmuseum, Cecilia Andersson/MAN Museum Anna Norrlander och Lejla Porovic/Sundsvalls Museum.

Under hösten 2022 har projektet genomförts i Skåne och resultatet är 14 nya fanzines som finns tillgängliga i webshopen som enstaka publikationer men även som samlingsbox. I den skånska juryn ingick: Annie Lindberg/Skissernas Museum, konstkritiker Thomas Millroth, formgivare Lisa Olausson och Mia Bengtsson Plynning.

Den första versionen genomfördes 2021 i Västra Götaland och resultatet är 19 fanzines som finns tillgängliga i webshopen som enstaka publikationer men även som samlingsbox. I Västra Götaland bestod juryn av Elsa Modin/Hasselbladsbiblioteket, Mette Muhli/Skövde Konsthall och formgivare Andreas Friberg Lundgren.

Periferi är ett projekt av Centrum för fotografi som startade 2021 i Västra Götaland. Idén om att göra regionala fotofanzines kom från CFFs tre projektledare Emma Sandström, Lars Dyrendom och Lisa Brunzell.

Projektet har 2021 genomförts av Centrum för fotografi med stöd av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Bildverkstad, Göteborgs Stad och Svenska Fotografers Förbund. Periferi 2022 och 2023 genomfördes av Centrum för fotografi med stöd av Kulturrådet. Samarbetspartner i projektet 2023 är Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens museum.

Fotografi: Peo Olsson

Programpunkter