Portfolio

Mathilda Björk

Biografi

Mathilda Björk (f.1992) är utbildad konstnär vid HDK-Valand i Göteborg och verksam i Skåne. Björk arbetar med universella ämnen såsom död, förgänglighet, minne och längtan med en personlig utgångspunkt. Återkommande i hennes verk är det egna och andras arkiv som material och inspirationskälla. I sina verk undersöker och ifrågasätter hon vad som kan verka vara självklara relationer till andra människor, omvärlden och fotografiet, men försöker även att skapa en fysisk eller emotionell närhet till det material hon arbetar med. Björks process är intuitiv, lekfull och emotionellt driven och innehåller ofta skulpturala element.

Biografi

Mathilda Björk (f.1992) är utbildad konstnär vid HDK-Valand i Göteborg och verksam i Skåne. Björk arbetar med universella ämnen såsom död, förgänglighet, minne och längtan med en personlig utgångspunkt. Återkommande i hennes verk är det egna och andras arkiv som material och inspirationskälla. I sina verk undersöker och ifrågasätter hon vad som kan verka vara självklara relationer till andra människor, omvärlden och fotografiet, men försöker även att skapa en fysisk eller emotionell närhet till det material hon arbetar med. Björks process är intuitiv, lekfull och emotionellt driven och innehåller ofta skulpturala element.

Verksam inom region

Skåne

Kreativt område

Fotografi
Konst

Still Life with Hands (Will You Still Love Me?)

Projekt