Portfolio: Mathilda Björk

The Hug

Beskrivning

Verket The Hug #1 (If anxiety had a shape this would be it) och The Hug #2 (If grief had a shape this would be it) utforskar vilken fysisk form ångest och sorg kan ha genom att forma ett specifikt material med den egna kroppen. Verket visar på motsättningar och samspelet mellan materialet och kroppen då det både är en kamp och en interaktion mellan dessa två i försöken att forma varandra. Genom att krama materialet ges det en kroppslig form, men genom att stå emot kramen eller omfamningen formar materialet också kroppen och förutsättningen för dess egen form.