Hej Peo Olsson och Linda Unnhem, projektledare för Centrum för fotografi i Skåne!

Nu är det snart dags att öppna utställningarna i (Centrum) – projektet som ni har bedrivit i Skåne sedan förra året. Berätta!

Ja, första vernissagen är den 19 april på Galleri Format i Malmö och sedan följer ett spännande utställningsprogram på Tjörnedala och i Helsingborg och Kristianstad fram till 9 juni. Åtta fotografer deltar, två på varje plats, och på flera ställen kommer det att ordnas samtal, både med konstnärerna själva och inbjudna gäster, under utställningsperioderna. Vi ser fram emot många besökare – det blir jättefina tillfällen att möta andra fotografiintresserade i Skåne och att besöka platser för konst som man kanske inte besökt tidigare!

Hur har processen sett ut?

Processen har pågått under höst och vår. Under hösten startade vi med inspirationsföreläsningar och fortsatte med ett par workshopar rörande presentation och text. Under våren har mötena handlat mer konkret och praktiskt om innehållet i utställningarna. Vi har också tagit fram en publikation som presenterar platserna och konstnärerna. Vi bad konstnärerna gestalta den plats de tilldelats, i ett samarbetsprojekt. Dessa bilder utgör en unik ram för projektet och kompletterar konstnärernas enskilda verk som representeras av en serie affischer i publikationen. 

Finns det en röd tråd som löper genom konstnärernas arbete? 

Projektets tematik bygger vidare på tanken om centrum och periferi som låg till grund för CFF:s zineserie. Projekten hakar i varandra genom att på olika vis ta upp frågor som rör sig någonstans längs denna axel. De handlar om allt från individ och identitet till platsens föränderliga betydelse över tid. Kanske är den sammanlänkande tråden glidningar längs axeln centrum-periferi?

Vad tror ni den stora behållningen har varit för de medverkande konstnärerna? 

Sammanhang och det kollegiala tror vi är en viktig aspekt. Möjligheten att diskutera och få feedback under processens gång. Samt naturligtvis att få göra en utställning och allt som det innebär. Erfarenhetsgraden varierar stort inom gruppen så det är också fint att se hur kollegor hjälper och stöttar varandra.

Hur har ni matchat ihop de olika konstnärer med platserna/med varandra? 

Konstnärerna valdes ut genom ett jurybedömt open call och i samband med detta kopplades de ihop, både med varandra och en plats. Utfallet baserades på vad de ansökt med och hur projekten gick gick att kombinera, utifrån tematik och utställningsrummets förutsättningar. Ibland var det självklara kombinationer, och ibland mer oväntade men som i efterhand visat sig passa väldigt bra.

(Centrum) har en koppling till ett tidigare projekt som ni drev i Skåne, Periferi. Kan ni berätta mer om varför ni ville jobba vidare på temat? 

Utställningsmöjligheter är något som efterfrågas i hög grad bland CFF:s skånska medlemmar. När vi jobbade med (Periferi) tyckte vi att formen med inspiration, pedagogik och praktik var väldigt givande och något som uppskattades bland deltagarna. Att träffas i grupp och ha ett kontinuerligt samtal om sitt projekt är väldigt värdefullt, och därför ville vi arbeta vidare med det konceptet. Det finns också något väldigt konkret med en snitslad bana där alla i projektet går framåt och utvecklas parallellt för att mötas i en gemensam slutpunkt.

Medverkande konstnärer i (Centrum) är Linnéa Cramer, Erich Hörtnagl, Axel Lundgren, Alice Millet, Anna Nordquist Andersson, Jens Nordström, Johanna Schartau, Henrik Wejfeldt. Utsällningarna äger rum på Galleri Format, Kristianstadskonsthall, Projektrum Hjärne och Tjörnedala konsthall. Läs mer om (Centrum) här.

Foto: Linda Unnhem och Peo Olsson

Programpunkter