Andy Allen-Olivar

Vega pendeltågsstation, Haninge

Haninges tystaste hjärtslag är en hyllning till Rudan – en magisk plats för Camila Manuelsdotter Pino. Rudan har följt henne genom uppväxten i Haninge och väcker minnen varje gång Camila blickar ut från Handens tågperrong. 

Genom att måla på sina fotografier lämnar Camila ett avtryck som rör sig mellan verklighet och det imaginära.

Andy Allen-Olivar arbetsmetod består av arkivering, dokumentation och spekulativa berättelser. Verket Elephants after the Rain utgår från arbetet med en fotobok som försöker förstå staden Buenos Aires – med dess arbetare som smutsar ner bankernas marmorentréer och planterar ogräs i sprickorna, bortsprungna hundar och bussar som aldrig kommer. Det blir en berättelse om en fiktiv stad, som kan vara flera städer på samma gång.

Hösten 2023 gjorde CFF en utlysning i samarbete med Offentlig konst i Haninge för en tillfällig utställning i Undergången där två fotografer tillsammans ställer ut i sex ljuslådor vardera. Totalt valdes fyra fotografer för två utställningsperioder. Utställning med Camila Manuelsdotter Pino och Andy Allen-Olivar är den andra perioden i samarbetet som pågår till augusti 2024. 

Camila Manuelsdotter Pino (f. 1991) Bor och verkar i Haninge. Utbildad vid HDK-Valand, Konstfack, Kungliga Konsthögskolan.

Andy Allen-Olivar (f.1995) född i Bogotá, Colombia, uppväxt i England och Buenos Aires, Argentina. Utbildad vid KKH, Konstfack, Chelsea School of Art, Akademin Valand och Biskops Arnö Folkhögskola.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter