Red is the Colour of Your Life CFF 2020

Centrum för fotografi
Tjärhovsgatan 44

Torsdag–fredag 12–18
Lördag–söndag 12–16

7 feb – 8 mars

Maria Rosenlöf 
Red is the Colour of Your Life

Det som är vackert och användbart i naturen kan också vara farligt. Ålands berggrund består nästan helt av röd rapakivigranit. I landskapet finns ett emotionellt, kulturellt och ekonomiskt värde. Men rapakivi innehåller en förhöjd halt uran. När uran sönderfaller i radium bildas den radioaktiva ädelgasen radon som är lukt- och färgfri och tar sig inomhus och orsakar lungcancer.

Red is the Colour of Your Life rör sig i fältet mellan det synliga och det vi inte kan se. Projektet handlar om platsens betydelse och att välja att fortsätta leva med något, eller någon, trots att vi vet att det kan vara skadligt för oss.

I gallerirummet blandas fotografier från stenbrott med bilder på ryggar som visar spår av det röda gruset eller sjukdom som har påverkat dem. I ett videoverk visualiseras också radon genom dess emissionsspektrum och på så sätt synliggörs det osynliga.

Erik Berglin
The Bird Project 2006 – 2017
Under 12 år arbetade Erik Berglin med ett omfattande projekt som varje år tog honom till en ny stad i världen. Projektet har sin grund i stort ett intresse för det offentliga rummet och hur slitage och kollektiva utryck påverkar stadsrummens estetik. Erik Berglins ambition var att addera något till detta genom fotografier av fåglar som klistrades upp i det offentliga rummet för att sedan avfotograferas. Världen binds samman genom de fåglar som rör sig fritt över landsgränserna och de är ett naturligt inslag i våra offentliga rum. Sammanlagt har 5000 olika fåglar, alla utklippta för hand, satts upp och i utställningen får vi se en del av dokumentationen från projektet. Arbetsmetoden är inspirerad av ornitologen JJ Audubons som 1832 efter 12 års kartläggning av nordamerikanska fåglar gav ut Birds of America där samtliga fåglar är avtecknade i naturlig storlek. 

Patrik Elgström 
GIHON RIVER 
I arbetet GIHON RIVER rör sig Patrik Elgström bort från det urbana rummet och vänder sig istället mot naturen. Mötet med naturens intensionslöshet i relation till stadens planerade och artikulerade rum var en erfarenhet som formade arbetet. Stommen utgörs av en serie fotografier som blickar ner i Gihon River. Dessa gjordes under en residensvistelse i New England, USA, närmare bestämt det lilla samhället Johnsson i Vermont. Intresset för att se det landskap som Henry David Thoreau en gång såg och hans bok Walden förde Elgström dit hösten 2017. Arbetet GIHON RIVER är en undersökning av en begränsad bit natur. Likt Thoreau i Concord Massachusetts där han mätte sjön Walden, dess djup och yta, följde Patrik Elgström Gihon River förbi Jesus Beach och ut mot Lamoille River. I fotografier av floden försöker Patrik Elgström fånga något som kanske inte finns där, en hemlighet som han i sin vandring sakta rör sig runt. 

Program och aktiviteter

7 februari 17-20
Vernissage

Utställningen invigs av Krisyna Müller, verksamhetschef med närvarande konstnärer.

7 februari 17-20
Boksläpp av GIHON RIVER i samband med vernissage
I Patrik Elgströms bok är alla fotografier analogt framställda 8×10” kontakter, text av Gertrud Sandqvist. Boken finns till försäljning under utställningsperioden.

12 februari 18-19
Konstnärssamtal med Maria Rosenlöf 
Med utgångspunkt i utställningen Red is the Color of Your Life samtalar konstnären med inbjuden gäst om landskapets och naturens påverkan på människan som bor i det ur ett psykologiskt perspektiv.

7 mars, 14 – 15.30
Samtal om naturfotografi i det utvidgade fältet
Erik Berglin har länge arbetat med natur och fåglar i sitt fotografi. Genom att blanda egna bilder, bilder av andras bilder, och bilder från internet skapar han nya naturbilder av fåglar. Utifrån utställningen lyfter vi frågor som rör naturfotografi och vad som definierar bilder av naturen, men också vad naturfotografi år 2020 innebär med alla de digitala möjligheter som finns. Under kvällen är det även release för boken The Bird project 2006 – 2017.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter