De fem nominerade till Svenska Fotobokspriset 2024 är Thomas Wågström, Elina Birkehag, Kjell-Åke Andersson, MC Coble & Louise Wolthers och Jenny Lindhe.

fredag 22 mars 17–20

Utställningen är stängd över påskhelgen: 28–31 mars

Bjurholmsplan 26,
116 63 Stockholm

Things Change Anyway är ett dynamiskt montage över tid och rum, en demonstration i queer tid, presenterad som en dagbok utan kronologi eller hierarki. 2024 markerar också̊ första året med den nyinstiftade kategorin

De fem nominerade till Svenska Fotobokspriset 2024 var Thomas Wågström, Elina Birkehag, Kjell-Åke Andersson, MC Coble & Louise Wolthers och Jenny Lindhe. Vinnaren korades på Svenska Fotoboksprisgalan 20 mars 2024, på Bio Rio i Stockholm.

Nytt för i år är Lilla Fotobokspriset, ett pris för fotografer som arbetar med mindre upplagor, experimentella produktioner och fotografiska artists´ books. Priset har tillkommit för att uppmärksamma och belöna den rika flora av fotografisk litteratur som ofta ges ut i begränsad upplaga.

Under de 28 gånger som Svenska Fotobokspriset delats ut har många fotoböcker, fotografer, formgivare och förlag prisats. I anslutning till att priset delas ut produceras filmer om alla nominerade fotoförfattare och deras böcker. Ett fördjupat möte med författaren och en möjlighet att sprida och stärka den fotografiska litteraturens ställning ytterligare.

Drygt 100 fotoböcker anmäldes till årets pris. De flesta är utgivna på mindre förlag eller utgivna av fotografen själv på eget förlag, andra har givits ut på etablerade förlag, både svenska och utländska. 

Svenska Fotobokspriset instiftades 1996 av Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund, för att stimulera svensk fotoboksutgivning. Fotoförfattarnabildades 1972 för att ge fotoboksproducerande fotografer större möjligheter att verka strategiskt och kollektivt för att stärka den fotografiska litteraturens ställning. Verksamheten gynnar fotografer både inom och utom förbundet, som ägnar sig åt bokutgivning och skapar innehåll till litteratur. 

Läs mer på: https://www.sfoto.se/fotoforfattarna/svenska-fotobokspriset/

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter