Vernissage, kl. 12–16.

Centrum för fotografi, Bjurholmsplan 26

Centrum för fotografi ställer ut alla inlämnade böcker till årets Svenska Fotobokspris. Närmare 90 fotoböcker anmäldes till årets pris. De flesta är utgivna på mindre förlag eller utgivna av fotografen själv på eget förlag, andra har givits ut på etablerade förlag, både svenska och utländska. 

Under de 27 gånger som Svenska Fotobokspriset delats ut har många fotoböcker, fotografer, formgivare och förlag prisats. I anslutning till att priset delas ut produceras filmer om alla nominerade fotoförfattare och deras böcker. Ett fördjupat möte med författaren och en möjlighet att sprida och stärka den fotografiska litteraturens ställning ytterligare.

Svenska Fotobokspriset instiftades 1996 av Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund, för att stimulera svensk fotoboksutgivning. Fotoförfattarna bildades 1972 för att ge fotoboksproducerande fotografer större möjligheter att verka strategiskt och kollektivt för att stärka den fotografiska litteraturens ställning. Verksamheten gynnar fotografer både inom och utom förbundet, som ägnar sig åt bokutgivning och skapar innehåll till litteratur. 

Läs mer på: www.svenskafotobokspriset.se

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter