De fem nominerade till Svenska Fotobokspriset 2023 är Sven Westerlund, Emma Nilsson, Salad Hilowle, Joey Judita Abrait och Cato Lein.

Vernissage, kl. 12–16.

Centrum för fotografi, Bjurholmsplan 26

De fem nominerade till Svenska Fotobokspriset 2023 är Sven Westerlund, Emma Nilsson, Salad Hilowle, Joey Judita Abrait och Cato Lein. Vinnaren koras på Svenska Fotoboksprisgalan 15 mars, på Indio Studios i Stockholm.

Under de 27 gånger som Svenska Fotobokspriset delats ut har många fotoböcker, fotografer, formgivare och förlag prisats. I anslutning till att priset delas ut produceras filmer om alla nominerade fotoförfattare och deras böcker. Ett fördjupat möte med författaren och en möjlighet att sprida och stärka den fotografiska litteraturens ställning ytterligare.

Svenska Fotobokspriset instiftades 1996 av Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund, för att stimulera svensk fotoboksutgivning. Fotoförfattarna bildades 1972 för att ge fotoboksproducerande fotografer större möjligheter att verka strategiskt och kollektivt för att stärka den fotografiska litteraturens ställning. Verksamheten gynnar fotografer både inom och utom förbundet, som ägnar sig åt bokutgivning och skapar innehåll till litteratur. 

Läs mer på: www.svenskafotobokspriset.se

Program

Fotoboksfika fredagar kl 15-17.
Varje fredag under utställningen kommer vi ha fotoboksfika där Annika Thörn Legzdins, ordförande i Fotoförfattarna kommer finnas på plats. Ta med din egen fotobok och berätta om eller prata om de böcker som finns i utställningen.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter