Centrum för fotografi
Bjurholmsplan 26

Dygnet runt

25 feb – 20 mars

“Det slår mig ofta att handbollen ses som gemytlig  föreningsidrott. Jag vill ändå minnas att de psykiska  och fysiska påfrestningarna var allt annat än  försumbara. De sammanföll med förändringar i ett  känsligt gränsland mellan att vara barn och vuxen  och de har kommit att sätta spår. Som konstnär  idag sätter jag bild på situationer och ögonblick som  i bästa fall förmedlar en känsla av den allvarsamma  ”leken”.” – Sofia Runarsdotter 

Window Pane/Pain pågår parallellt med  soloutställningen Girl Unboxed, curerad av Ashik Zaman (C-print) och visas i Havet, Konstfack 3– 13/3. Det är två utställningar som utgår från det  långsiktiga projektet Girl, Battle. 

Utställningen pågår 25 februari – 20 mars.

”Vi hör ofta fotografer använda ord som möte, identifikation eller intimitet. Det är ju naturligtvis relevanta begrepp, men faktum kvarstår att vi som fotografer tar oss rätten att bestämma över den bild av en annan människa som skall spridas över världen. Jag har i detta projekt försökt att tydliggöra och lyfta fram den maktpositionen genom en ganska aggressiv handling mot väntande människor som befinner sig i en position mitt emellan privat och offentligt. Den fotografiska bilden har ju blivit än mer central i vårt samhälle än när den här spelades in och jag tycker att Station fortfarande säger något giltigt om hur vi förhåller oss till en kamera och om relationen mellan betraktare och betraktad.”  –   Ulf Lundin

Program och aktiviteter

21 januari 15
Digital vernissage, Ulf Lundin och Kristyna Muller, verksamhet på Centrum för fotografi, samtalar om verket via vår Instagram.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter