Centrum för fotografi
Tjärhovsgatan 44

Torsdag–fredag 12–18
Lördag–söndag 12–16

8 feb – 10 mars

Publicerat är den första utställningen som belyser fotobokens historia i Sverige, med de första exemplen från 1860-talet fram till dagens omfattande utgivning. Utställningen innehåller 200 titlar baserade på tre centrala teman inom fotografi: SamhälletJaget och Bilden. Som del av utställningen ordnas en serie konstnärssamtal, boksläpp och intervjuer med ledande fotografer, formgivare, samlare och förlag. Utställningen har curerats av Niclas Östlind, Akademin Valand i samarbte med Elsa Modin och Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen.

Program och aktiviteter

8 februari 17–20
Vernissage

9 februari 13–15
Publicerat – en historisk exposé av fotoboken del 1

Fotoskolan STHLM arrangerar fyra fotohistoriska föreläsningar med grund i fotoboken. Föreläsare är Niclas Östlind, fil. dr. i fotografi, curator och författare. Niclas Östlind är specialiserad på fotografi, samtida konst och historiografi. Den första föreläsningen ger en bakgrund till det stora intresse för fotoböcker som vuxit fram från början av 2000-talet, samt hur det har påverkat förståelsen av fotohistorien. Fokus är på böcker utgivna mellan 1860–1940-talet och där såväl vetenskapliga som konstnärliga publikationer har en framträdande plats. Se datum nedan för del 2-4 av föreläsningarna.
Arrangör: Fotoskolan STHLM/Folkuniversitetsföreningen
 
Lördag 9/2, kl 15.30-16.15 
Publicering i ett expanderat fält
Kalle Sanner
 presenterar Akademin Valands arbete med att utveckla kurser inom publicerande och kring publikationen med kurserna Artist Book och Publikationen i det utvidgade fältetÅsa Andersson Broms och Carl Johan Erikson presenterar Kungliga Konsthögskolans kurs The Photographic Artist’s Book, en ettårig kurs som främst vänder sig till verksamma inom fälten konst, fotografi och publicering. 
Moderatorer: Annika Thörn Legzdins, ordförande Fotoförfattarna/Svenska Fotografers Förbund och Pelle Kronestedt, verksamhetschef CFF.
 
10 februari 13–15
Publicerat – en historisk exposé av fotoboken del 2
Den andra föreläsningen blir en genomgång av fotoboken från 1950-talet till det postmoderna genombrottet på 1990-talet. Böcker som berättat om både Sverige och andra länder har en stark närvaro, liksom de dokumentära skildringarna av olika arbetsplatser och miljöer som formar människors liv. Under perioden sker det också ett skifte där boken alltmer betraktas som ett objekt i sig. Se datum nedan för del 3- 4 av föreläsningarna.
Arrangör: Fotoskolan STHLM/Folkuniversitetsföreningen
 
10 februari 15:30–16:30
Bokrelease: Jag, Studion
Beata Fransson
 i ett samtal om sin bok Jag, Studion med förläggaren Matilda Plöjel, förläggare från Sailor Press och Niclas ÖstlindJag, Studion är ett konstnärligt projekt som pågått i över tio års tid. Beata Fransson har undersökt den tidiga fotografihistorien, speciellt utifrån hur mediet utvecklades för att kunna porträttera människor och hur det i sin tur påverkade begrepp som individualitet och identitet.
Arrangör: Sailor Press
 
12 februari 9–12
Bokproduktion från ax till limpa
Om tryckteknik, repro, färghantering med Magnus Sandström, färgstyrningsansvarig på TMG Sthlm.
Arrangör: TMG Sthlm
 
13 februari 18–19:30
Jaget, bilden och samhället

Fotograferna Anna ClarénHannah Modigh och Ewa Stackelberg talar på temat Jaget, bilden och samhället tillsammans med Fotografisk Tidskrifts redaktör Jenny Morelli. På vilka sätt skildrar böckerna och leder identiteter och samhällen? Hur manifesterar fotografen sin egen position, och hur går historierna mellan fiktion och dokumentärkravet? Vad utgör de specifika kvalitéerna och möjligheterna för fotoboken och bilden, kan de ses som konstnärliga uttryck?
Arrangör: CFF och Fotoförfattarna/SFF
 
16 februari 10–12
Publicerat – en historisk exposé av fotoboken del 3 

Den tredje delen tar fasta på utvecklingen av fotoboken från 1990-talet till idag – en period som rymmer både en livaktig ”do-it-yourself”-kultur till påkostade Coffee Table Books. Det är också under denna tidsperiod som fotoboken får en allt större betydelse. Se nedan för datum för den sista delen av föreläsningarna. Föreläsare ärNiclas Östlind, fil. dr. i fotografi, curator och författare.
Arrangör: Fotoskolan STHLM/Folkuniversitetsföreningen
Länk till event och anmälan >

16 februari 13:30-15:30 
Publicerat – en historisk exposé av fotoboken del 4
I den avslutande föreläsningen vidgas perspektivet och fotoboken sätts i det vidare sammanhang som den institutionella etableringen av fotografin i Sverige har inneburit. Det är en resa från 1970-talets början med Fotografiska museet i Moderna museet till idag och Fotografiska vid Stadsgårdskajen. Föreläsare är Niclas Östlind, fil. dr. i fotografi, curator och författare.
Arrangör: Fotoskolan STHLM/Folkuniversitetsföreningen
Länk till event och anmälan
 
20 februari, 18–19:30 
Fotoboken – nu och i framtiden 
De senaste åren har vi sett en rad nya publiceringsrelaterade initiativ inom konstfältet växa fram. Hur kommer vi i framtiden att förhålla oss till fotoböcker? Hur och var informeras, visas, uppmärksammas, publiceras, säljs, läses och arkiveras fotoböcker? Medverkande: Fotograferna Björn LarssonPer Englund och Nina Korhonen. Moderatorer: Annika Thörn Legzdins, ordförande Fotoförfattarna, Svenska Fotografers Förbund och Pelle Kronestedt, verksamhetschef CFF.
Arrangör: CFF och Fotoförfattarna/SFF
 
27 februari 18–19 
Samlandet – den fotografiska boken som samlarföremål 
Om fotoboken som sällskap, som röst, som en ängel i rummet, som tröst och som en utställning i miniatyr. Bruno Ehrs, fotograf och samlare av fotografisk litteratur berättar om hur och varför han byggt upp sin stora samling. Bruno tar med sällsynta fotoböcker och berättar vad som gör dem speciella.
Arrangör: CFF och Fotoförfattarna/SFF

1 mars, 17:30–20 
Dubbelrelease och samtal med August Eriksson – Circling the mountain & Lotta Törnroth – Imaginära öar

18-18:30 Bokrelease med fotografen och konstnären August Eriksson i samtal med Susanne Fessékring boken Circling the mountain.
En munk vandrar runt berget Hieizan natt efter natt för att tömma sitt medvetande och transformeras till en levande Buddha. Vid avslutandet har han tillryggalagt en sträcka motsvarande jordens omkrets. August Eriksson reste dit för att själv gå runt berget och hitta den vandrande munken. Eriksson intresserar sig för hur perception hänger ihop med rörelse och av möjligheten att finna meningen med livet genom något så till synes förtvivlat som att gå i cirklar. 

18:30-19 Bokrelease med fotografen och konstnären Lotta Törnroth i samtal med fotohistorikern Iréne Berggren och formgivaren Dennis Hankvist
Imaginära öar utspelar sig på Grönland, i huvudstaden Nuuk där Törnroth är på ateljévistelse. Det storslagna vackra havet som omgärdar ön har lockat dit Törnroth. Det är många som har gett sitt liv åt havet här, men man är också beroende av det som havet ger för överlevnaden. I hennes fotografier utsätter hon sig för havet. Tidiga morgnar, i isande kyla och med långa exponeringstider står hon och agerar med ljuset från en ficklampa som en kommunikatör mellan havet och betraktaren av bilden.
Arrangör: Blackbook Publications och Skreid Publishing.

6 mars 18-19
“En önskan om att fylla ett gap”
Kan man skilja på verket från konstnären och konstnären från verket? Hur gör man val av uttrycksform? När blir det till en film och när blir det till en bok? Medverkande: Shaon Chakraborty, konstnär, fotograf och regissör och Björn Engberg, fotograf och konstnär.
Arrangör: CFF, Fotoförfattarna/SFF, Tempo dokumentärfestival.

7 mars 17–21 
Fotografisk Tidskrift / Tecknaren – Release & Samtal
Dubbelrelease för Fotografisk Tidskrift och Tecknaren plus ett samtal om samspelet mellan fotograf och formgivare. Medverkande: Hanna Johansson, AD på Tidningen Vi och Thron Ullberg, fotograf. Samtalsledare Maina Arvas, chefredaktör Tecknaren.
Arrangör: Fotoförfattarna/SFF och CFF.

9 mars 13–14:30 
Joakim Roos om “The Platz”
Dokumentärfotografen Joakim Roos har arbetat med bildberättande i över 30 år. Under de två senaste åren har han lärt känna en grupp rumänska romer och med The Platz 1 och 2 skildrar han deras liv, när de befinner sig på vår geografiska plats.
Arrangör: Fotoförfattarna/SFF, CFF och Tempo dokumentärfestival.

10 mars 14–16
Finissage med Gerry Johansson
Gerry Johansson
 är internationellt en av Sveriges mest kända fotografer. Han började fotografera i slutet av femtiotalet och har medverkat i flera tidskrifter om fotografi. Sedan 1985 arbetar han främst som fri fotograf och har gett ut många fotoböcker. Gerry Johansson kommer att visa och tala om alla sina böcker, drygt 30 stycken genom åren.
Arrangör: Fotoförfattarna/SFF och CFF.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter