Kollage av Magnus Westerborn

Bomben var resultatet av det superhemliga Manhattanprojektet som startades tre år tidigare i USA med målet att ta fram det nya vapnet – atombomben. Anläggningar för forskning och utveckling uppfördes i olika amerikanska delstater. Projektet leddes av fysikern Robert Oppenheimer och militären General Groves från den nybyggda staden Los Alamos i New Mexico.

Två metoder utvecklades av Manhattanprojektet för detonation av atombomberna. Den ena baserad på uran, den andra på plutonium. Uranbomben som var av ¨kanonmodell’, innebar att en projektil av uran sköts mot ett stationärt mål för att sätta igång en kedjereaktion. Uranbomben användes mot Hiroshima och gavs namnet Little Boy.

Plutoniumbomben byggde på implosionsprincipen, detta innebar att plutonium komprimerades av en omslutande sprängladdning för att åstadkomma en kedjereaktion. Plutoniumbomben kom att användas över Nagasaki och gavs namnet Fat Man.

Det fanns en osäkerhet om Plutoniumbombens teknik skulle fungera. Vetenskapsmännen beslutade sig för att genomföra en provdetonation. Robert Oppenheimer döpte provbomben till The Gadget. Platsen för provet fick namnet Trinity Site. 05:29 den 16 juli 1945 genomfördes en framgångsrik detonation av The Gadget.

Tre veckor senare bombades Nagasaki och Hiroshima.

Magnus Westerborn gav 2023 ut boken American Bomb, ett dokumentärt arbete om Manhattanprojektet. Han arbetar som frilansfotograf och har gett ut ett flertal fotoböcker.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter