Stillbild ur "Memory Landscape I & II"
Stillbild ur "Memory Landscape I & II"

Digital vernissage
Live på instagram
15 juni , kl 14:00

Tematiken i verket handlar om att förankra minnen i landskapet och därmed skapa en gemensam förståelse och samhörighet. Genom att dokumentera foto- och filmmaterial från konstnärens familjearkiv och placera dem fysiskt i landskapet blir minnet en del av landskapets historia.

Filmverket betonar minnets fysiska existens genom sin materialistiska form. Genom att existera i landskapet som en fysisk manifestation blir minnet verkligt och når ut till människor på ett sätt som enbart att berätta om det inte skulle göra. Det skapar också en känsla av autenticitet och ger betraktaren möjlighet att uppleva minnet på ett mer komplext sätt. Verket bär på en melankolisk känsla genom att betona minnets bortgångna natur. Det är som om minnet fortfarande finns kvar, men samtidigt är det försvunnet och förlorat.

Verket visar också hur minnen kan fungera som ett statement som insisterar på sin existens och historia. Genom att göra minnet fysiskt synligt i landskapet blir det en påminnelse om historien och det som har varit. Det kan också fungera som en påminnelse om de personer, händelser eller platser som minnet förknippas med och på så sätt hålla dem levande i samhällets medvetande.

Leonard Vincent Rode (f. 1994) är en svensk bildkonstnär och filmare som formulerar komplexa narrativ genom skulptur, installation, fotografi och film.

Han har under de senaste åren arbetat med att bearbeta sår från sin familjs historia med målet att uppnå ett kollektivt helande. Där han skapar fysiska ärr som fungerar som monument och hjälper både honom själv och hans familjemedlemmar att hitta ett avslut.

Process består ofta av återskapande av scener, händelser, tolkningar och minnen från hans egna och hans familjs liv, där han ofta integrerar de faktiska människorna och landskapen på vilka verket är baserat.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter