Fotografi: Kim Jansson

Projektet gestaltar en resa till land art-verket The Lightning Field i New Mexicos öken. Inför besöket skickade förvaltaren av verket ett e-mail med tydliga instruktioner, där det framgick att verket och dess nära omgivning inte fick fotograferas. Arbetet är en reflektion över hur man kan berätta en historia om något som inte får avbildas. Resan till Quemado, New Mexico gjordes under hösten 2017. Bilderna som ställs ut återfinns i det självpublicerade zinet The Lightning Field, som släpptes tidigare i år.

At dawn I wake to walk in the field.
I stay out there awhile to cement all the details in my memory.
But I don’t remember any more of this morning than that of any other day that has passed.

Text från zinet The Lightning Field (2023)

Kim Jansson (f.1977, Mjölby) har en kandidatexamen i Fri konst från HDK-Valand vid Göteborgs Universitet. Hon arbetar främst med foto, video och film och rör sig fritt mellan dokumentärt berättande och konstnärligt utforskande. Hon tittar på det som händer i periferin, och tematiken handlar ofta om relationen mellan det välbekanta och sökandet efter okänd mark.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter