Centrum för fotografi
Bjurholmsplan 26

Torsdag–fredag 12–18
Lördag–söndag 12–16

8 maj - 13 juni

Utställningen består av fem verk med tre olika motiv från foten av berget Aeolis Mons på Mars. Fotografierna är tagna under tre månader från november 2020 till januari 2021 av NASA:s rover Curiosity, som sedan 2012 dokumenterar planeten. Dagligen sänder rovern mängder av fotografier till NASA och det är tre av dessa tusentals bilder som utgör grunden för det arbete som visas i utställningen.

Brobäck reflekterar i utställningen över ögats och kamerans sätt att se. Den bokstavliga överföring och överlagring av information som iscensätts genom bildernas tillkomstprocess, kan också metaforiskt förstås som tolkningsakten i vårt möte med en bild.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter