Centrum för fotografi
Bjurholmsplan 26

Dygnet runt

17 juni – 12 juli

Alla övergivna stolar och redskap som ligger eller står kvar, övervuxna efter stängningen av området, får symbolisera denna förskjutning från människo- till växtstyre. Nu är det spåren efter människornas verksamhet som övertagit ogräsets roll.

Ingemar Edfalks bilder är från återkommande besök på ett koloniområde i Hässelby. Området har stängts
av staden eftersom man hittat giftiga ämnen och tungmetaller i jorden och därmed konstaterat att det som odlas i området kan vara giftigt. 

Program och aktiviteter

17 juni 14:00
Digital vernissage, Ingemar Edfalk och Pelle Kronestedt, verksamhet på Centrum för fotografi, samtalar om verket via vår Instagram.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter